RegnskapsTeam Hallingdal AS, logo

RegnskapsTeam Hallingdal AS

Lokalt regnskapsførerselskap i Hallingdal

Kontakt oss

Regnskap

Vi utfører løpende bokføring, fakturering, avstemminger og rapportering samt årsavslutning. Vi har også løsninger for arbeidsdeling og integrasjon om bedriften benytter eget system. Vi utarbeider også skattemeldinger og offentlig regnskap.

Rådgiving

Skatt og avgift er kompliserte fagområder og vi bistår gjerne med vår kompetanse. Om vår kompetanse ikke strekker til har vi kontakter som kan ta spørsmålet videre.

Lønn

Vi har løsninger for lønnstjenester, herunder registrering av timer og fravær. Etter avtale kan vi bistå med søknader om refusjoner og andre nødvendige meldinger til det offentlige.

Bistandsoppgaver

Vi bistår med stiftelse av selskaper herunder nødvendige protokoller og meldinger til Brønnøysund. Ved endringer i selskapet, for eksempel endringer i styret, vedtekter, sørger vi for at dette blir meldt.
Våre tjenester

Vi kan hjelpe deg med ditt regnskap

Siden 1999 har RegnskapsTeam Hallingdal AS hjulpet bedrifter i de fleste bransjer med korrekt gjennomføring av regnskap og bistandsoppgaver, i tillegg til rådgivning og økonomisk trygghet.
Mer om oss